Top

Hakkımızda

İhracat yaptığımız ülkeler: İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, İspanya, Meksika, ABD, Belçika, Almanya, Endonezya, Ukrayna. Firmamız üretiminde kullandığı hammadde ve malzemeleri dünya standartlarında kabul gören yerli ve yabancı firmalardan tedarik etmektedir. Kaliteli malzemeler ile kaliteli ürünler üreten firmamız müşteri memnuniyeti kazanmayı başarmıştır. Ürünlerimizi en hızlı şekilde tedarik etmekteyiz. Yılların getirdiği tecrübe ve birikim ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktayız. Firmamız kalite politikalarından ödün vermeden en iyi şekilde hizmet sunmaktadır.

Vizyonumuz


Bir Türk firması olarak, yenilikçi ürünlerle hızla değişen dünyada karlı ve uzun dönemli sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; kürk-süet sektöründe dünya modasına yön veren marka olmak. Sürekli büyüyen ve gelişen bir firma olarak sektörde liderliğe erişmek hedeflerimizdendir.
Misyonumuz


Toplam üretimimiz içinde ihracatı sürekli yükselen bir ivmede tutmak,
Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve her daim bu güvenin devamını sağlamak,
Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak,
Ürün oluşumu süreci içinde son muayeneye kadarki hata oranına ihtimal vermeyip, sıfıra indirmek,
Personel eğitimine önem verip, sürekli artan oranda tutmak,
Ham madde verimliliğini sürekli arttırmak.

Kalite Politikası ve Sertifikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

Toprak Kürk; Üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin pazarında belirlenmiş kaliteye gelmesi ve üzerine çıkması, bunun muhafazası için kalite yönetim sisteminin gerektirdiği uygulamaların, müşteri şartlarının yerine getirilmesi, sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli kalite hedeflerinin saptanması, sürekli iyileştirilmesi ve şartlarının uygunluğunun gözden geçirilmesi, planlanması, bunlarla ilgili kaynakların araştırılmasını, bulunmasını kalitenin Toprak Kürk’ ün üretim görüşü olarak benimsenmesini kabul ve taahhüt eder.

SERTİFİKALAR

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretimimizin girdilerinden, ürünlerimizin kullanımına kadar her aşamasında çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak tüm TOPRAK KÜRK Ailesinin sorumluluğudur.

Ulusal ve Uluslararası çevre mevzuatlarına uyumunda ötesinde, müşterilerimizin çevre beklentilerini de karşılamayı, faaliyetlerimiz sırasında her türlü atığın kaynağında azaltılması için çevre ile dost temiz teknolojilerden yararlanmayı, kirlenmenin önlenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olmayı,

Su, Enerji, Hammadde, yardımcı maddeler vb. doğal kaynakların kullanımlarında verimlilik ve tasarrufa önem vererek tüm çalışanlarımızın öneri ve katkılarıyla sürekli iyileştirmeyi mümkün olduğunca yenilebilir enerji kullanmayı, sera gazları ve diğer gazlar dahil olmak üzere emisyonlarımızı yasal sınırlarında altında tutmayı,

Çevre Politikamızı, tüm çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve toplumla paylaşmayı,

Çevre ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi, taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Kısıtlanmış Maddeler ve Kimyasal Yönetim Politikası

Atıklar ve bitmiş derinin yaşam döngüsü dahil olmak üzere bitmiş derilerin imalatı kapsamında kimyasal maddelerin, formülasyonların ve diğer girdi malzemelerinin seçimini ve güvenli kullanımını sağlayarak sürdürülebilir bir şekilde deri üretmeyi taahhüt eder.

Bu taahhüt aşağıdaki yollarla sağlanacaktır:


• Kimyasallarla ilgili tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek – yasal düzenlemeler, müşteri gereksinimleri v.b.,

• ZDHC / Üretici Kısıtlanmış Madde Limitleri (MRSL) ve Kısıtlı Madde Limitleri (RSL) gerekliliklerini özümsemek, güncellenen gerekliliklere sürekli bağlılığı sağlamak için hem zorunlu hem de müşteri tarafından belirlenen şekilde bunları periyodik olarak güncellemek,

• Tesis içindeki kimyasalların yaşam döngüsüne dayalı olarak tedarikçi, kimyasallar ve formülasyonlar ile girdi malzemelerinin seçimi kriterlerini geliştirmek ve bunlara uymak,

• Tüm kimyasalların uygun miktarda ve yasal düzenlemelere uygun kullanımı ile kimyasalların optimum oranda deriye işlemesinin sağlanması,

• Her bir kimyasalla ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kimyasallarla ilgili risklerin en aza indirilmesi,

• Kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımında güvenliğin sağlanması,

• Üretilen ürünlerin (yarı işlenmiş ve/veya bitmiş derilerin) periyodik olarak ISO17025’egöre akredite edilmiş veya müşteri tarafından belirlenen laboratuarlarda gerektiğinde test edilmesi,

• Daha kolay arıtılabilmesi, geri dönüştürülebilmesi ve döngüsel ekonominin sağlanması için atık miktarının azaltılması,

• İlgili kaynakların uygulanmasının ve kullanıma sunulmasının sağlanması,

• Kimyasallarla uğraşan çalışanlara periyodik olarak yeterli eğitimin verilmesi,

• İç ve dış faktörlerle ilgili olarak etkili iletişimin sağlanması ve üretim süreçlerinin düzenlenmesi,

• Doğru uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için etkili bir inceleme mekanizması kurulması,

Şirketimiz, LeatherWorkingGroup (LWG) ve Zero Discharge of HazardousChemicals (ZDHC) gerekliliklerini karşılamak da dahil olmak üzere, yukarıda belirtilen kimyasal yönetim sisteminin tüm unsurlarını elde etmek için sürekli olarak çaba gösterecektir.


YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÖZDEMİR TOPRAK         

WhatsappWhatsapp