Top

Hakkımızda

İhracat yaptığımız ülkeler: İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, İspanya, Meksika, ABD, Belçika, Almanya, Endonezya, Ukrayna. Firmamız üretiminde kullandığı hammadde ve malzemeleri dünya standartlarında kabul gören yerli ve yabancı firmalardan tedarik etmektedir. Kaliteli malzemeler ile kaliteli ürünler üreten firmamız müşteri memnuniyeti kazanmayı başarmıştır. Ürünlerimizi en hızlı şekilde tedarik etmekteyiz. Yılların getirdiği tecrübe ve birikim ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktayız. Firmamız kalite politikalarından ödün vermeden en iyi şekilde hizmet sunmaktadır.

Vizyonumuz


Bir Türk firması olarak, yenilikçi ürünlerle hızla değişen dünyada karlı ve uzun dönemli sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; kürk-süet sektöründe dünya modasına yön veren marka olmak. Sürekli büyüyen ve gelişen bir firma olarak sektörde liderliğe erişmek hedeflerimizdendir.
Misyonumuz


Toplam üretimimiz içinde ihracatı sürekli yükselen bir ivmede tutmak,
Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve her daim bu güvenin devamını sağlamak,
Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak,
Ürün oluşumu süreci içinde son muayeneye kadarki hata oranına ihtimal vermeyip, sıfıra indirmek,
Personel eğitimine önem verip, sürekli artan oranda tutmak,
Ham madde verimliliğini sürekli arttırmak.

Kalite Politikası ve Sertifikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

Toprak Kürk; Üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin pazarında belirlenmiş kaliteye gelmesi ve üzerine çıkması, bunun muhafazası için kalite yönetim sisteminin gerektirdiği uygulamaların, müşteri şartlarının yerine getirilmesi, sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli kalite hedeflerinin saptanması, sürekli iyileştirilmesi ve şartlarının uygunluğunun gözden geçirilmesi, planlanması, bunlarla ilgili kaynakların araştırılmasını, bulunmasını kalitenin Toprak Kürk’ ün üretim görüşü olarak benimsenmesini kabul ve taahhüt eder.

SERTİFİKALAR

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretimimizin girdilerinden, ürünlerimizin kullanımına kadar her aşamasında çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak tüm TOPRAK KÜRK Ailesinin sorumluluğudur.

Ulusal ve Uluslararası çevre mevzuatlarına uyumunda ötesinde, müşterilerimizin çevre beklentilerini de karşılamayı, faaliyetlerimiz sırasında her türlü atığın kaynağında azaltılması için çevre ile dost temiz teknolojilerden yararlanmayı, kirlenmenin önlenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olmayı,

Su, Enerji, Hammadde, yardımcı maddeler vb. doğal kaynakların kullanımlarında verimlilik ve tasarrufa önem vererek tüm çalışanlarımızın öneri ve katkılarıyla sürekli iyileştirmeyi mümkün olduğunca yenilebilir enerji kullanmayı, sera gazları ve diğer gazlar dahil olmak üzere emisyonlarımızı yasal sınırlarında altında tutmayı,

Çevre Politikamızı, tüm çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve toplumla paylaşmayı,

Çevre ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi, taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız