Top

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Personel Adaylarımız ve Stajyer Adaylarımız,

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri (Ateş Ölçümü, HES Kodu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Pandemi önemlileri sebebiyle firmaya girişinizde temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, HES kodunuz sorgulanıp ziyaretçi olarak basılı kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerinizi; pandemi tedbirleri sebebiyle doldurulan formlar ve firmada bir olay meydana gelmesi durumunda tutulan tutanaklar ile basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen bize gönderdiğiniz e-postalar ve şirket internet ağını kullanmanız durumunda elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtlarınızdan dijital olarak toplamaktayız.

Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri (Siz ve referans gösterdiğiniz kişilere ait)

İletişim Bilgileri (Siz ve referans gösterdiğiniz kişilere ait)

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş başvurunuz esnasında bizimle paylaştığınız bilgilerden, insan kaynakları sitelerinden, size referans olan kişilerden basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: İşletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır.  Kişisel verilerinizi; 43 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız.  Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: Toprak Kürk Kamera Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.


Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Ne Amaçla Aktarıyoruz:

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Kamu ve/veya Özel Hastane ile,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Anlaşmalı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Firması ile, ayrıca yurt dışı Cdozer, MAITS ve Sophos ile,
  • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi için referans gösterdiğiniz kişiler ile,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verme zorunluluğumuz sebebiyle Adli Merciler ve Kolluk Kuvvetleri ile paylaşmaktayız.


Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için:
KVKK Bilgi Talep Formu sayfasında yer alan formu doldurarak, toprakkurk@hs01.kep.tr veya ozdemir@toprakkurk.com  e-posta adresine e-posta göndererek, +90 282 686 73 73 telefonu arayarak, Marmaracık OSB Mah. Seçkin Sok. No:10/1 Ergene / Tekirdağ adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

  1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.


Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği tarih:

WhatsappWhatsapp