Top

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Personellerimiz, Personellerimizin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler, Stajyerlerimiz, Stajyerlerimizin Okul Müdürleri, Veli, Vasi ve Temsilcileri,

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri (Ateş Ölçümü, Sağlık Bilgisi, HES Kodu)

Kanunun 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.  5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Pandemi önlemleri sebebiyle firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, HES kodunuz sorgulanmakta ve bu veriler basılı olarak kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerinizi; pandemi tedbirleri sebebiyle doldurulan formlar ve firmada bir olay meydana gelmesi durumunda tutulan tutanaklar ile basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Özlük Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Finans Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; şirket hesabınızdan yaptığınız e-posta iletişimi, şirket internet ağı kullanımınız, veri güvenliği denetiminden geçen elektronik ortam içerikleriniz ve tutulan log kaydı işlemleri sırasında dijital olarak toplamaktayız.

 

Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; özlük dosyanızdaki bilgilerden, işe alım işlemleri esnasında yapılan işlemlerden basılı ve dijital yollarla toplamaktayız.

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Kimlik Bilgileri (Siz,  çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişi veya çocuğa, veli / vasi / temsilci ve stajyerlerin okul müdürü ve öğretmenine ait)

İletişim Bilgileri (Siz, veli / vasi / temsilci ve stajyerlerin okul müdürü ve öğretmenine ait)

Özlük Bilgileri

Finans Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için sizden, özlük dosyanızdan basılı olarak, ayrıca dijital olarak yaptığınız işlemlerden toplamaktayız.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddedeki belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; kamu ve bağımsız denetimleri ile idari iç denetim işlemleri sırasında basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; eğitim işlemleri evraklarından basılı olarak toplamaktayız.

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; muhasebe ve finans işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: İşletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi; 43 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak ayrıca tutulan güvenlik formları sebebiyle basılı olarak toplamaktayız. Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: Toprak Kürk Kamera Aydınlatma Metni

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri  (Şirket aracı ile trafik kazası yapmanız durumunda)

Özlük Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri (Şirket aracına ait)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.  5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; hukuksal anlaşmazlıkların çözümünde, tebligat, dava dosyası ve delil oluşturabilecek evraklardan basılı olarak toplamaktayız.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçleri içerisinde e-posta, online iletişim platformları, mobil uygulama ve programları üzerinden kurduğunuz iletişim sırasında dijital olarak toplamaktayız.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Özlük Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçlerindeki iş faaliyetleriniz, sevkiyat, gümrük, iade, iptal işlemleri, şirket aracı işlemleri, bilgi teknolojileri teknik işlemleri sırasında basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.  5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş sağlığı ve güvenliği işlemleri evraklarından, özlük dosyanızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; mal ve/veya hizmet satın alım işlemleri, sipariş ve ödeme işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; mal ve/veya hizmet satış işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Finans Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri  (SGK giriş bildirgenizde yer alması durumunda; Hükümlülük Durumu)

Sağlık Bilgileri (SGK giriş bildirgenizde yer alması durumunda; Engellilik Durumu)

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş seyahat organizasyonları ve vize işlemleri için gerekli evraklardan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; sözleşme işlemleri sırasında basılı olarak toplamaktayız.

Teşviklerden Yararlanmak ve Süreçlerin yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; teşvik işlemleri sırasında basılı olarak toplamaktayız.

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi,  firmanın tanınması için e-posta, b2b platformları ve kartvizit paylaşımlarınızda basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri

Kimlik Bilgileri (siz ve evli iseniz eşinize ait)

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.  5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi yabancı personellerimizin oturma ve çalışma izni işlemleri sırasında basılı olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.


Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Kamu ve/veya Özel Hastane ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Firması ve yurt dışı Cdozer, Sophos ve MAITS ile,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işleri için Anlaşmalı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile,
 • Acil durum yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İş Yeri Hekimi ile,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesinde yemekhane hizmeti için Ürün veya Hizmet Veren Kişi veya Firma ile,
 • Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi için tam tasdik denetiminde Anlaşmalı Yeminli Mali Müşavir ve sertifika alınması için Bağımsız Denetim Firması (Leather Working Gruop) ile,
 • Mal, hizmet satın alım ve satış sonrası destek, denetim, etik, eğitim, finans ve muhasebe işleri, iletişim faaliyetleri, iptal ve iade talepleri, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi için Ürün veya Hizmet Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Yazılımcı, kullanılan program ETA ve Anlaşmalı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Firması ile,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için Eski Çalışan ve Stajyerlerimizin Okulları ile,
 • Finans ve muhasebe işleri ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi için Anlaşmalı Bankalar ile,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için Anlaşmalı Avukat ve/veya Avukatlık Bürosu ile,
 • Mal, hizmet satış, finans ve muhasebe işleri, iletişim, iptal ve iade talepleri, lojistik faaliyetleri, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini için Ürün veya Hizmet Alan Kişi veya Firmalar ile,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Anlık Mesajlaşma Uygulaması ve yurt dışı Uzak Bağlantı Programı (Anydesk/Teamviewer), Google Meet, Skype, Teams, Zoom, Whatsapp,  Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi için Anlaşmalı Web Tasarım Firması ayrıca yurt dışı seyahat organizasyonu işlemlerinde Anlaşmalı Vize Danışmanlık Firması, yurt içi ve yurt dışı Havayolları Firması ve Rezervasyon Yapılan Otel ile, yurt dışı Konsolosluklar ile,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı İSG Firması ve asılması zorunlu formlar ile İşletmeye Giriş Yapan Tüm Kişiler ile,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Kargo/Lojistik Firması ile,
 • Mal, hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi için ithalat ve ihracat işlemlerinde Anlaşmalı Gümrük Müşaviri ile,
 • Mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için sigortacılık işlemlerinde Anlaşmalı Sigorta Acentesi/Firması ile,
 • İptal, iade talep ve süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan Kişi veya Firmalar ile,
 • Mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Anlaşmalı Acenteler ile,
 • Teşviklerden yararlanmak ve süreçlerin yürütülmesi için Anlaşmalı Teşvik Danışmanlığı Firması ile,
 • Ürün, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcıları ve Online B2B Platformları (Europage, Trade Atlas, Tradekey) ile,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini için KVKK Danışman Firması ile,
 • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri için İnsan Kaynakları Danışmanlığı Firması ile,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için Adli Merciler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kolluk Kuvvetleri, Anlaşmalı Bireysel Emeklilik Acentesi/Firması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar, Medula, Türkiye İş Kurumu, TUİK, Sektör Birlikleri (İTKİB, İDMİB, İTO ve Çorlu Ticaret Odası), GİB, İcra Dairesi, Noter, SGK, TÜVTÜRK ile paylaşmaktayız.

 

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için:
KVKK Bilgi Talep Formu sayfasında yer alan formu doldurarak, toprakkurk@hs01.kep.tr veya ozdemir@toprakkurk.com  e-posta adresine e-posta göndererek, +90 282 686 73 73 telefonu arayarak, Marmaracık OSB Mah. Seçkin Sok. No:10/1 Ergene / Tekirdağ adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.


Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği tarih:

WhatsappWhatsapp