Top

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Müşterilerimiz, Personelimiz, İş Ortaklarımız, Ziyaretçilerimiz, Kamu ve Bağımsız Denetçiler ve 3. Şahıslar,

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

VERİLER

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Tarih, Gün, Saat

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Görüntü Kaydı

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; güvenlik kameraları aracılığıyla dijital olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Tarih, Gün, Saat

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Görüntü Kaydı

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan dijital olarak toplamaktayız.


Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla güvenlik kameralarından toplanarak otomatik olarak işlenir.

Güvenlik Kameralarımız:
Kapı Giriş ve Sekreter olmak üzere 2 adet güvenlik kamerası ile işletmemizin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera görüntüleri Showroom Yönetimi tarafından denetlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz: 
Kişisel verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verme, hukuki anlaşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edildiğinde Adli Makamlara veya Kolluk Kuvvetlerine yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için aktarılır.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.


Talep ve Başvurularınız için

KVKK Bilgi Talep Formu  sayfasında yer alan formu doldurarak, toprakkurk@hs01.kep.tr veya ozdemir@toprakkurk.com  e-posta adresine e-posta göndererek, +90 282 686 73 73 telefonu arayarak, Marmaracık OSB Mah. Seçkin Sok. No:10/1 Ergene / Tekirdağ adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

  1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

 

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.


Yürürlüğe Girdiği Tarih:       

WhatsappWhatsapp