Fabrika Şube
logo
logo
KALİTE POLİTİKAMIZ
Toprak Kürk; Üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin pazarında belirlenmiş kaliteye gelmesi ve üzerine çıkması, bunun muhafazası için kalite yönetim sisteminin gerektirdiği uygulamaların, müşteri şartlarının yerine getirilmesi, sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli kalite hedeflerinin saptanması, sürekli iyileştirilmesi ve şartlarının uygunluğunun gözden geçirilmesi, planlanması, bunlarla ilgili kaynakların araştırılmasını, bulunmasını kalitenin Toprak Kürk’ ün üretim görüşü olarak benimsenmesini kabul ve taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Toprak Kürk ve Tedarikçileri amacını kaliteli ürün ve hizmet üretilirken, doğal çevreyi ve insan sağlığını korumak olarak tanımlayıp, kalite anlayışının temelinde çevreye ve tüm insanlığa saygı duymak gerektiği prensibiyle aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

° Faaliyetlerimizi; çevre kanunları, yönetmelikler ve diğer ilgili hükümlere uygun olarak gerçekleştirmek,
° Elektrik, yakıt ve su sarfiyatlarını verimli kullanım teknikleri ile azaltmak ve geri dönüştürülebilir olanları geri dönüştürme yöntemleri ile faydalı ömürlerini uzatmak,
° Tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılığını arttırmak için çevre kirlenmesine neden olabilecek fabrika içi ve dışı etkenleri en aza indirerek sürekli gelişme çalışmaları yapmak,
° Tüm atıkların miktarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak,
° Faaliyetlerinin sonucu meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri planlayıp, uygulamak.

VİZYONUMUZ
Bir Türk firması olarak, yenilikçi ürünlerle hızla değişen dünyada karlı ve uzun dönemli sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; kürk-süet sektöründe dünya modasına yön veren marka olmak.

MİSYONUMUZ
° Toplam üretimimiz içinde ihracatı sürekli yükselen bir ivmede tutmak,
° Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve her daim bu güvenin devamını sağlamak,
° Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak,
° Ürün oluşumu süreci içinde son muayeneye kadarki hata oranına ihtimal vermeyip, sıfıra indirmek,
° Personel eğitimine önem verip, sürekli artan oranda tutmak,
° Ham madde verimliliğini sürekli arttırmak.

FİRMA HAKKINDA BİLGİ
İhracat yaptığımız ülkeler: İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, İspanya, Meksika, ABD, Belçika, Almanya, Endonezya, Ukrayna.
Firmamız üretiminde kullandığı hammadde ve malzemeleri dünya standartlarında kabul gören yerli ve yabancı firmalardan tedarik etmektedir.
tuv   iso
01